Tørring Lægehus

Tørring Lægehus er nu fuldt opdateret til et moderne lægehus med over 8000 patienter.

Lægehuset er moderniseret både inde og ude så nyt og eksisterende passer sammen.

 

Tørring Lægehus har 8200 patienter, hvilket skabte behov for modernisering af det eksisterende lægehus, samt etablering af flere konsultationsrum, samt etablering af en skadestue og udvidede personalefaciliteter. Moderniseringen er både inde og ud, og binder det eksisterende sammen med det nye.

Udvendigt var den eksisterende bygning tidligere delvist beklædt med træ. Dette er nu skiftet ud med sorte zink plader, som går igen i taget.

Tilbygningen bygges vinkelret på den 370 m2 store eksisterende lægehus. Tilbygningen på 315 m2 indeholder nye moderne personalefaciliteter og konsultationsrum, således at der, i sammenhæng med ombygning/renovering af eksisterende, skabes et samlet lægehus med bedre forhold for både patienter og personale.

Grunden er udnyttet maksimalt til parkeringsplads på begge sider. Så der tages hensyn til naboerne i boligkvarteret er udendørsbelysningen blændet af væk fra parkeringsarealet.

Byggeriet er udført i eksisterende bebygget område, hvor der har været fokus på optimal udnyttelse af grundens arealer og at den nye bygning skulle fungere funktionsmæssigt og arkitektonisk sammen med det eksisterende lægehus. Her er nu parkeringsareal på begge sider af lægehuset.

Lægehuset har været fuldt fungerende under renovering og tilbygning.

Relaterede projekter

Projekter inden for sundhedsområdet spænder bredt.

Sundhed

Haderslev Sundhedscenter

Banner_Sundhedscenter-Haderslev
Sundhed

Vorgod-Barde Lægehus

Banner_Vorgod-Barde
Sundhed

Ikast Fysioterapi

Banner_Ikastfysioterapi1