DRIAS udfører projektering af installationer for vand, varme, ventilation, indvendige afløb og sanitet.

Som en del af de tekniske installationer leverer vi rådgivning omkring VVS og ventilation.

​Projekteringen munder ud i tegninger og beskrivelser, og materialevalg foretages efter nøje afstemning med bygherre og arkitekter.

​​Et optimalt atmosfærisk og termisk indeklima har stor betydning for, hvordan det opleves at opholde sig i en bygning. Vi tilrettelægger luftskifte og tekniske anlæg, så der sikres optimale indeklimaforhold. Anlæggene udføres i overensstemmelse med brandkravene i gældende bygningsreglement og der anvendes VAV-ventilation til individuel rumregulering, hvor det er fordelagtigt.

Relaterede projekter

DRIAS leverer VVS og ventilation til mange projekter hvor vi yder ingeniørrådgivning.

Daginstitutioner
Trækonstruktioner
Bæredygtighed

Bygholm Bakker

Erhvervsbyggeri, kontor og industri
Bæredygtighed

Tørring Administrationshus

Boligprojekter

Horsens Havnefront

Banner_HorsensHavnefront_Færdigebygninger_Tagterrasse