I stadig højere grad gør energi og indeklima sig gældende i alle projektets faser.

Vi indgår i sparring med byggeriets parter i alle byggeriets faser. Vi udarbejder indledende analyser i de tidlige faser for at sikre at byggeriet disponeres optimalt og udarbejder i sidste ende den endelige dokumentation for de valgte løsninger.

Vi udfører blandt andet:

  • Energirammeberegninger i beregningsprogrammet Be18
  • U-værdi- og linjetabsberegninger i beregningsprogrammet HEAT.
  • Varmetabsrammeberegninger
  • Simulering af termisk og atmosfærisk indeklima, udføres i BSim
  • Beregning af naturlig ventilation
  • Dugpunktsberegninger
  • Dagslysberegninger, udføres fx i Dialux

Vi kan ligeledes udføre termografisk fotografering af kuldebroer, tekniske anlæg mv.

Vores ingeniører med speciale i Energi & Indeklima bruger blandt andre programmet HEAT2 til at belyse temperaturstrømme i bygningsdele. Nogle af billederne her er simuleret fra det program.

Få en faglig snak med vores rådgivere inden for energi, indeklima og bæredygtighed.

Relaterede projekter

Vi har leveret flere projekter, hvor energi- og indeklimaforhold har spillet en central rolle i vores projektering.

Daginstitutioner
Trækonstruktioner
Bæredygtighed

Bygholm Bakker

Erhvervsbyggeri, kontor og industri
Bæredygtighed

Tørring Administrationshus

Boligprojekter

Horsens Havnefront

Banner_HorsensHavnefront_Færdigebygninger_Tagterrasse