Bækketoften

Bofællesskabet er et nytænkende kommunalt bofællesskab for voksne brugere med autisme med yderligere komorbiditet i form af svær, psykisk udviklingshæmning.

Alle boliger ligger i samme bygningsmasse, men oplevelsen er, at hver beboer har sit eget hus.

Bygningen er udformet med 22 individuelle karakteristiske enkeltmandsboliger, der knyttes sammen af en lavere liggende tagflade, hvori der er placeret aktivitets- og servicearealer. Boligerne udstyres med egen gårdhave, depot, køkken og direkte uforstyrret adgang til deres egen arbejdsplads.

Der er skabt fine åbne fælles- og aktivitetsarealer, hvor beboere kan mødes i hyggelige rammer samt mødes med personale.

Udearealer er etableret i formater der i høj grad virker positivt stimulerende for beboerne med forskellige stisystemer og bakkede landskaber med masser af beplantning.

Det samlede byggeri udgør 1.600 m2 og er udført som totalrådgivning. Under projekteringsfasen, var der stor fokus på brugerinddragelse.

Byggeriet er opført som LEK2020, som blev opnået ved en god klimaskærm samt mekanisk ventilation med høj varmegenvinding og integrering af solcelleanlæg i bygningens tagflade.

DRIAS var ansvarlig for det samlede ingeniørprojekt, herunder bærende konstruktioner, tekniske installationer, brandrådgivning og kloak- og
regnvandshåndteringen. DRIAS har udført byggeledelse, sikkerhedskoordinering og fagtilsyn på byggepladsen.

Relaterede projekter

Samlet for kategorien bofællesskaber, hvor DRIAS har deltaget.

Pleje- og specialtilbud
Almene boliger

Bofællesskabet Rugmarken

Pleje- og specialtilbud

Bofællesskabet i Skødstrup

Almene boliger
Pleje- og specialtilbud

Solbakken – Bofællesskabet Egebæksvej

Banner_Skærmbillede-2020-01-16-kl.-09.38