Tirsbækgård - Børnehaven i Tirsbæk Bakker

Tirsbæk Bakker er et hurtigt voksende boligområde med omkring 1000 boliger nord øst for Bredballe. Boligområdet opføres på landbrugsjord og bygger Bredballe sammen med Assendrup mod øst og med Horsensvej mod nord.

RAVN Arkitektur vandt Vejle-prisen 2021 i Vejle Kommune med Tirsbækgård. Prisen uddeles i anledning af Arkitekturens Dag som afholdes verden rundt.

 

I Vejle Øst er der blevet opført en ny daginstitution, samt fælleshus; Tirsbækgård. Daginstituti­onen har plads til 120 børn og er opdelt i to afsnit. Det ene til børnehave og det andet til vuggestue.

Tirsbækgård_skitser

Kilde: Illustrationer af RAVN Arkitektur

Daginstitutionen samt fælleshuset er udført som en 3-længet gård delvist i 2 plan, hvor daginstitutionen placeres i de 2 længer og fælleshuset i en længe. Fælleshus og daginstitutionen adskilles af en port som dels sikrer udsigt til landskabet samt fordeler til hhv. børnehave og fælleshus. Produktionskøkkenet er placeret imellem børnehaven og vuggestuen. Projektet udføres med tilhørende uderum, sku­re, sti- og gangarealer, haveanlæg, legepladser, p-pladser, cykelparkering etc.

Hver længe opføres med selvstændig tagkonstruktion, med høj rejsning og stejle afvalmede gavle. Længerne bygges sammen via et fladt tag med porten. Den høje tagkonstruktion udnyttes til bl.a. personalefaciliteter, fælles motorikareal og tekniske installationer.

Tagkonstruktionen er udført, så den kaster forskellige mængder skygge på hver side af bygningen. Børnehavens og vuggestuens tagrejsninger er henholdsvis 32° på den ene side og 53° på den anden side, mens gavlene er 58°. Fælleshuset er lidt stejlere med 66° og 51°, mens gavlene er 53°. De forskellige vinkler gør bygningerne foranderlige når man passere dem på Juulsbjergvej. Mellem bygningerne er der overdækket med fladt tag.

I alt opføres 1.272 m2 opvarmet areal, samt yderligere 506 m2 skure og overdæknin­ger. Der etableres også parkeringsareal og legeområde m.m. på grunden. Bygningen opvarmes med jordvarme og overholder kravene i BR18.

Udviklingen af området fokuserer i høj grad på biodiversitet, hvilket skinner igennem når man bevæger sig på de mange stier forbi søer, vandløb og andre englignende fællesområder. Selvom helhedsplanen giver tilladelse til 1300 boliger, har udvikleren ikke ønsket at udnytte tallet fuldt ud. Ifølge Vejle Amts Folkeblad d. 29. august 2020 vil der derfor kun udstykkes til 1000 boliger.

Projektlederen har været forbi på en novemberdag i 2022. Når man kører på Juulsbjergvej, som bugter sig igennem Tirsbæk Bakker kan man se hvordan Tirsbækgaard skaber en dialog med den omkringliggende natur og boligkvarter. Materialerne og tagets forskellige hældninger giver de tre bygninger med daginstitutionen og fælleshuset dynamik.

 

Banner_IMG_20200812_120127

Banner_IMG_0228

Banner_Tagkonstruktion

Kilde: DRIAS ved rejsegilde, roadtrip og tilsyn

Relaterede projekter

De seneste år har vi leveret ydelser og samarbejdet med forskellige virksomheder med børnehaver forskellige steder i Jylland.

Daginstitutioner
Trækonstruktioner
Bæredygtighed

Bygholm Bakker

Daginstitutioner
Trækonstruktioner

Bording Børneby

Banner_boarding_big_2
Daginstitutioner
Trækonstruktioner
Undervisning og skoler

Lysholt