Tingløkkeskolen

I Odense er der opført en ny tilbygning til Tingløkkeskolen, samt en mindre grad af ombygninger i de eksisterende lokaler.

Tingløkkeskolen har fået en tilbygning på 700 m2 til ungdomscenter og SFO.

Det nye areal består af fællesrum, samlingsrum, toiletter værksteder, depoter og teknikrum. Ombygningen udgør ca. 250 m2 og indeholder nye omklædningslokaler, musikrum, rytmisk lokale, vindfang og rengøringsrum.

Tilbygningen sammenbygges med eksisterende skole, hvorfra der er direkte adgang. I midten af bygningen etableres et dobbelthøjt rum, hvor en del af rummet udføres med indskudt dæk til ventilationsaggregat.

Tilbygningen blev udført med lette yder- samt indervægge. Dobbelthøje rum udføres med stålramme og let vægopbygning. Terrændækket er udført som traditionelt armeret betondæk. Fundamenter er udført som stribefundamenter og punktfundamenter.

Ombygning og renoveringsarbejdet omfattede nye ruminddelinger, tilpasning af tekniske installationer, optimering af akustik, indeklima, fornyelse af overflader og brandteknisk opgradering.

Projektet er udført sideløbende med skolens drift, og det er udviklet i tæt samarbejde med skolens elever, personale og forældre.

DRIAS varetog rådgivningen for det samlede ingeniørprojekt, herunder bærende konstruktioner, ventilation, VVS, kloak- og regnvandshåndteringen, brandforhold, udarbejdelse af relevant tegningsmateriale, samt fagtilsyn og byggeledelse.

Kilde: DRIAS fagtilsyn

Relaterede projekter

DRIAS har mange års erfaring med til-, om- og nybygning af skoler. Her er et udvalg af projekter, som omhandler forskellige skoler.

Undervisning og skoler

Englystskolen

Undervisning og skoler
Pleje- og specialtilbud

Fjordskolen

Banner_Fjordskolen-3
Undervisning og skoler
Pleje- og specialtilbud

Ørting Skole

Banner_ØrtingSkole_Oversigtsplan_GAA
Undervisning og skoler
Sport, fritid og kultur

Lyngby Gymnasium

Banner_Lyngby-Gymnasium-Idrætshal-01
Undervisning og skoler
Pleje- og specialtilbud

Børnecenter Solbo

Banner_BørnecenterSolbo