Billundskolen

Billunds to skoler er lagt sammen og Billundskolen har fået en tilbygning fordelt på 3 klynger, samt en mindre grad af ombygninger i de eksisterende lokaler.

Billundskolen er blevet markant udvidet med en større tilbygning i 2 etager på ca. 2.700 m2.

Tilbygningen indeholder basislokaler, der leverer gode rammer for læring og samvær. Der er skabt et godt miljø og samhørighed mellem etager ved både stor trappe som siddetrappe og gennemgående åbninger etager imellem. Derudover er der renoveret på store dele af skolen med nye faglokaler, forøgelse af basislokaler, og udvidelse af SFO med masser af plads til leg.

Projektet er udført sideløbende med skolens drift, og det er udviklet i tæt samarbejde med skolens elever, personale og forældre. Bygherre havde desuden et stort ønske at bygningen skal indrettes, så der tages mest mulig hensyn til at handicappede skal kunne færdes uden hjælpere. Tilgængelighedskrav såvel tilbygningen som ombygning er tilrettelagt i relation til eksisterende adgangsforhold og faciliteter.

Byggeriet er udført som LEK2015 byggeri.

Relaterede projekter

Her er et udvalg skoleprojekter både nye tilbygninger og renoveringer.

Undervisning og skoler
Pleje- og specialtilbud

Fjordskolen

Banner_Fjordskolen-3
Undervisning og skoler

Englystskolen

Undervisning og skoler

Tingløkkeskolen