Videbæk Biogas

Biogasanlægget er en del af den cirkulære økonomi for lokale landmænd, lokale fødevarevirksomheder og mere bæredygtig varme for lokale boliger.

Videbæk Biogas på i alt ca. 150.000 m2 var ved sin opførelse et af verdens største med en årlig produktion af 27,5 mio. m3 grøn og CO2-neutral biogas.

 

DRIAS har leveret hele konstruktionsgrundlaget baseret på de laster, som er beregnet til leverandører af tanke, skorstene, pibe, fakler, stålrammekonstruktioner, m.v. Herudover har vi leveret konstruktions- og energiydelser i forbindelse med administrationshuset.

Centralt er procesbygningen placeret. Procesbygningen består af en ca. 15 m høj stålkonstruktioner med bl.a. to 4 m dybe tipgrave med tilhørende traverskrab til dem hver. Der er placeret 4 m høje betonelementer i gravenes rand, hvilket giver 8 m oplagringskapacitet.

Videbæk Biogas leverer varmeforbruget til det nærliggende ARLA FOODs produktionsanlæg samt til Trøstrup, som er en by med 1000 boliger. Dermed indgår både private boliger og en stor fabrik i den cirkulære økonomi og får mere bæredygtig varme.

Mellem 30 og 60 landmænd har købt en andet i anlægget. De leverer restaffald fra deres oprindelige produktion fx fejlhøst, roer, gødning, m.v. Når restaffaldet er blevet udvundet til biogas, er der et restprodukt, som kan bruges som gødning på landmændenes marker. Restproduktet kan betegnes som en meget potent og tunet gødning som ikke lugter og som kan spredes gennem vandingsanlæggene på markerne.

Banner_6-Videbæk-Luftfoto-28062018

Banner_2-Videbæk-luftfoto-31102017

Banner_08112018

Kilde: Bygherre

Relaterede projekter

Forsyningsanlæg indebærer både elværker, vandværker, og forskellige varmeværker. Af biogasanlæg har vi leveret konstruktionsanlæg til bl.a. Kværs, Videbæk, Køng og undertegnede.

Forsyning

KØNG Biogas

Forsyning

Glansager Biogas

Forsyning

KVÆRS Biogas