Glansager Biogas

Et biogasanlæg er både en bedre forsyningskilde, men det er også en del af cirkulærer økonomier.

Bioenergi Syd leverer restaffald til anlægget og aftager restproduktet.

DRIAS har leveret hele konstruktionsgrundlaget baseret på de laster, som er beregnet fra leverandørerne af tanke, skorstene, pibe, m.v. Glansager Biogasanlæg skal aftage ca. 370.000 ton organisk affald årligt. Dvs. 17,5 mio. m3 der skal forsyne 15.000 husstande.

De lokale landmænd, som er medlemmer i Bioenergi Syd, leverer restaffald fra deres fødevareproduktion til Glansager Biogas. Når anlægget producerer biogas opstår et restprodukt, som landmændene kan bruge som flydende gødning på deres marker.

Biogasanlægget i Glansager har store haller, hvori lastbilerne tipper deres læs ned i den indvendige tipgrav. Traverskraner flytter massen videre fra tipgraven til grovkerne. Procesbygningen er udstyret med store ventilationsanlæg, hvor afkastluften renses.

   Kilde: Nature Energy billeder af de færdige Glansager Biogasanlæg.

Kilde: DRIAS tilsyn

Relaterede projekter

Forsyningsanlæg indebærer både elværker, vandværker, og forskellige varmeværker. Af biogasanlæg har vi leveret konstruktionsanlæg til bl.a. Kværs, Videbæk, Køng og undertegnede.

Forsyning

KØNG Biogas

Forsyning

Videbæk Biogas

Forsyning

KVÆRS Biogas