KØNG Biogas

KØNG Biogas er et stort biogasanlæg beliggende mellem Næstved og Vordingborg.

Det ca. 110.000 m2 store biogasanlæg i Køng leverer til 22.600 husstande i nærområdet.

 

Leverandørerne til biogasanlægget er fortrinsvist 20-25 lokale landmænd og et par nærliggende sukkerfabrikker. De leverer restaffald fra deres fødevareproduktion. Bl.a. roer og gødning.

Specielt for KØNG Biogas (sammenlignet med fx Videbæk, Glansager og Kværs) er at der ikke er en indendørs tipgrav, men i stedet et udendørs planlager på 32.500 m2. Den gigantiske kompostbunke bliver vendt af store gravemaskiner indtil massen er klar til at blive lavet om til biogas. Når massen ikke bliver vendt er den dækket til af store plastikpresenninger.

Når restaffaldet har været igennem anlægget, opstår et restprodukt, som landmændene kan bruge som yderst potent gødning til deres marker. Gødningen er fri for lugtgener og kan spredes ved hjælp af landmændenes vandingsanlæg.

DRIAS har leveret konstruktionsgrundlaget samt ingeniørprojekt til kloak og fundament. Når vi laver ingeniørudregninger til biogasanlæg, binder vi vores udregninger op på de laster vi informeres om fra leverandører af skorsten, tanke og piber, samt den forventede belastning fra biomasserne. Dvs. restaffaldet fra fødevareproducenter og landbrug.

Billeder af det færdige Køng Biogas er udlånt af Nature Energy.

Luftfoto

Relaterede projekter

DRIAS har gode erfaringer med levering af konstruktionsgrundlag, fundament og kloak til større biogasanlæg. Her er et udvalg af forsyningsprojekter.

Forsyning

Glansager Biogas

Forsyning

Videbæk Biogas

Forsyning

KVÆRS Biogas