Vejen Boligforening afd. 19

Renovering af 45 rækkeboliger, samt opgradering af udearealer.

Renoveringen på Vestergade, Vestre Stationsvej og Baunevej

I forbindelse med renoveringen blev der udført en gennemgribende energirenovering af de tekniske installationer. Klimaskærmen er forbedret væsentligt med yderligere isolering i ydermurer. Der blev desuden udført en tilgængelighedsopgradering og total udskiftning af tekniske installationer, samt indgreb i flere bærende konstruktioner og udskiftning af tagkonstruktion, samt vinduer. I alt omfatter renoveringen ca. 3.500 m2 ombygninger.

Ved bebyggelsen på Baunevej er der lavet komplet ny varmeforsyning i ny kedelcentral.

I dispositionsfasen var der stor fokus på beboerinddragelse, på grund af den omfattende ombygning af lejlighederne. Under selve renoveringen blev alle beboerne genhuset.

Projekteringen er afsluttet. Vestergade blev afleveret i august 2020 og derefter opstartedes Baunevej.

Projektet er gennemført som totalrådgivning, udført i fagentreprise og er støttet af Landsbyggefonden.

DRIAS har deltaget i alle af byggeriets faser og været ansvarlig for det samlede ingeniørprojekt, VVS, ventilation, EL, kloak- og regnvandshåndteringen, udarbejdelse af relevant tegningsmateriale, samt fagtilsyn på byggepladsen. DRIAS har også projekteret forsyningsledninger i jorden, samt deltaget i den økonomiske styring i TR-teamet i forbindelse med budgettering, kvalitetsstyring og indstilling til landsbyggefonden.

Kilde: Billeder og skitser fra Projektmateriale

Relaterede projekter

Her er et udvalg af forskellige projekter som indebærer almene boliger.

Almene boliger

Bertram Knudsens Vej

Almene boliger

Boligforeningen Søbo

Almene boliger

Torsted Vest