Fuglekærgård

Der er opført 11 nye selvstændige boliger, samt fælleshus, som en del af et eksisterende kommunalt botilbud for kriminelle voksne med udviklingshandicaps, massive adfærdsproblemer og evt. personlighedsforstyrrelser.

Med fokus på brugerinddragelse er der opført i alt ca. 1030 m2 botilbud i Børkop.

Byggeriet er bestående af 3 ens blokke, hver med 3 boliger og tilhørende aktivitets- og servicearealer. I tilknytning til de enkelte boliger er der udhuse og haveanlæg. Derudover er der veje, p-pladser og fælles haveanlæg som forbinder grunden med naturen. Grunden afgrænses mod nord af skov, mod syd, øst og vest af marker. Grunden er karakteristiks ved, at den ligger i landzone og lang fra nærmeste nabo.

Bygningerne er udført med skalmur og opføres som BR18 byggeri med fokus på godt indeklima. Boligerne er i 1 etage, men fælleshuset er i 2 etager. Boligerne og fælleshus, udføres med bærende vægge i gasbeton, Plannja Combideck 45 og træspær. Projektet er udført i totalentreprise og under projekteringsfasen var der stor fokus på brugerinddragelse.

Bebyggelsen er udført som en bue, med fælleshuset centralt placeret. På 2. etage er der fælles spisesal og stor tagterrasse beklædt med træ.

 

Relaterede projekter

Samlet for kategorien

Pleje- og specialtilbud
Almene boliger

Bofællesskabet Rugmarken

Pleje- og specialtilbud

Sønderparken – Døgninstitution

Almene boliger
Pleje- og specialtilbud

Solbakken – Bofællesskabet Egebæksvej

Banner_Skærmbillede-2020-01-16-kl.-09.38