Ågård Efterskole

På Ågård Efterskole mellem Egtved og Kolding er der opført en ny springhal ved den eksisterende hal. Eleverne på efterskolen er hovedbrugere af hallen og fokus er på gymnastik og fællesskab. Hallen har 4 springgrave, toiletter, rengøringsrum, teknikrum og redskabsdepot

Springhallen er et fremtidssikret gymnastikmiljø

Den nye springhal sammenbygges med den eksisterende hal og placeres på det grønne areal vest for denne. Hallen opføres i en stålkonstruktion beklædt udvendigt med klikfals plader på den øverste del, samt røde genbrugstegl og glas på den nederste del. Bygningen fremstår som et selvstændigt volumen, men sammenbindes af mellem bygningen og den nye facadebeklædning på den eksisterende hal 2. Springhallen får selvstændig indgang, så den nye og gamle hal kan bruges uafhængigt.

Springhallen er et fremtidssikret gymnastikmiljø og indeholder forrum/foyer, sportshal med 4 springgrave, toiletter, rengøringsrum, teknikrum og redskabsdepot.

Den nye hal har et samlet areal på 1.237 m2 og er udført i 1 etage. Der laves en adgangssti som tilslutning til den eksisterende P-plads, hvorfra man ankommer til hallen. Ankomsten foregår ad stien op forbi en forplads – fælleskabspladsen – hvor idrætsaktiviteter kan trækkes ud af hallerne.

Bygningens energiramme overholder mindstekravene iht. BR18.

Banner_ÅgårdEfterskole_KON_1

Relaterede projekter

Haller kommer i mange forskellige former. Multihaller, springhaller og almindelige haller. Grundet sportsgrenenes natur og banernes størrelse, skal hallerne leve op hertil.

Sport, fritid og kultur

Albertslund Idrætshal

Sport, fritid og kultur

Haarby Hallerne

Undervisning og skoler
Sport, fritid og kultur

Lyngby Gymnasium

Banner_Lyngby-Gymnasium-Idrætshal-01