Hørning II

Vejprojekt og fundamentprojekt i forbindelse med etablering af nybyggeri i etableret boligområde.

Tre mindre boligveje på mellem 30 og 70 m samt hensyntagen til stisystem og eksisterende nabogrunde.

De tre veje er etableret i belægningssten. Her er rendestensbrønde med støbejernsrist, parklamper samt pullerter og kuppelrist.

I boligkvarteret er der etableret central affaldshåndtering, dog er der efter kommunens ønske lavet stisystem, som muliggøre adgang for redningskøretøjer og flyttebiler.

Her har, foruden vejen og overfladevand, været fokus på placeringen af p-pladser og stisystem og hensyntagen til kote på husene.

DRIAS har leveret rådgivning i forbindelse med fundamentprojektet og vejprojektet.

Kilde: Skråfoto og DRIAS’ skitse fra vejplanen

Relaterede projekter

Her finder du et udvalg af projekter, som indebærer byggemodningsprojekt.

Boligprojekter
Byggemodning og anlæg

Grundfør etape 1 og 2

Byggemodning og anlæg
Boligprojekter

Bakketoften – Hvedevej

Byggemodning og anlæg
Boligprojekter

Boeskærvej