Hildis Have

I Hillerød finder du Hildis Have. Det Svanemærkede byggeri består af fem klyngehuse, som indeholder 84 lejligheder hvoraf 24 er seniorboliger.

Hildis Have er et Svanemærket byggeri, hvor der er prioriteret bæredygtige løsninger.

Området bygger på fællesskab, samt svanemærkede og bæredygtige kvaliteter. Hildis Have er en arkitektonisk ambitiøs ejendom, hvor boligerne er Svanemærkede.

Boligprojektet er opført centralt i Hillerød by, tæt op af de eksisterende bygninger, men med respekt for byen. Etagebyggeriet omhandlede 5 boligklynger i varierende højder fra 2 til 6 etager. Projektet rummer foruden 84 lejligheder, hvor 24 er øremærket til seniorer, også fællesareal, tagterrasser og bilerne er gemt væk fra fællesområdet i en P-kælder. De enkelte boliger er 66,3 – 111 m2 store.

Der er opført ca. 6.700 m2 boliger i byggefeltet, samt en parkeringskælder på ca. 1.200 m2. Byggeriet er opført med bagmurer i betonelementer, teglfacader og grønne tage.

Byggeriet har opnået Svanemærket, hvilket har til formål at mindske den samlede miljøbelastning. Hildis Have lever op til skrappe krav til energieffektivitet, indeklima og materialer.

Banner_Hildis-Have_foto

Kilde: Illustrationer fra projektmateriale fra arkitekten.

Relaterede projekter

Private boliger og mere specifikt etagebyggeri med ejerlejligheder.

Boligprojekter

Horsens Havnefront

Banner_HorsensHavnefront_Færdigebygninger_Tagterrasse
Erhvervsbyggeri, kontor og industri
Boligprojekter

Søtorvet

Banner_Søtorvet_Facader
Boligprojekter

Boligprojekt Pinguaraq