Boligprojekt Pinguaraq

I området Pinguaraq i udkanten af Nuuk på Grønland udføres der syv nye boligblokke. Boligerne, der opføres, består af en varierende størrelse lejligheder i bygninger med 4 etager, hvor den bærende konstruktion udføres med CLT-elementer.

DRIAS har projekteret og leveret ingeniørydelsen bærende trækonstruktioner.

 

Byggeriet består af boligblokke, fordelt på delområde C og B, og består af 2-6 rums lejligheder, i størrelsen 1,5, 2 og 3 ”moduler”. Etagearealet varierer mellem ca. 200, 350 og 500 m2, ekskl. fællesarealer. Bygningerne består af 3 etager til beboelse og en tagetage med depot og ventilationsaggregat. Det samlede brutto areal er på ca. 9.370 m2.

Bygningerne opføres øverst af limtræsrammer som understøttes af limtræssøjler i knudepunkter. Herunder opføres byggeriet som et elementbyggeri med skiver af CLT-elementer. Byggeriet udføres med in situ støbte krybekældre der funderes på fjeld. Trapper, altangange, samt altaner udføres i stål og understøttes for primære laster dels via. punkt fundamenter og dels gennem kældervægge.

DRIAS er ansvarlig for de bærende konstruktioner, herunder statiske beregninger, samt dimensionering af CLT-elementer og limtræsrammer.

Projekt status: Igangværende – der støbes fundamenter og krybekældere.

Kilde: Visualisering fra projektet arkitekt og billede fra byggepladsen.

Relaterede projekter

DRIAS leverer både træ og betonprojekter inden for kategorien boligprojekter.

Boligprojekter

Hildis Have

Almene boliger

Accoyahuset

Boligprojekter

Horsens Havnefront

Banner_HorsensHavnefront_Færdigebygninger_Tagterrasse