Boligprojekt Pinguaraq

I området Pinguaraq i udkanten af Nuuk på Grønland udføres der syv nye boligblokke. Boligerne, der opføres, består af en varierende størrelse lejligheder i bygninger med 4 etager, hvor den bærende konstruktion udføres med CLT-elementer.

DRIAS har projekteret og leveret ingeniørydelsen bærende trækonstruktioner.

 

Byggeriet består af boligblokke, fordelt på delområde C og B, og består af 2-6 rums lejligheder, i størrelsen 1,5, 2 og 3 ”moduler”. Etagearealet varierer mellem ca. 200, 350 og 500 m2, ekskl. fællesarealer. Bygningerne består af 3 etager til beboelse og en tagetage med depot og ventilationsaggregat. Det samlede brutto areal er på ca. 9.370 m2.

Bygningerne opføres øverst af limtræsrammer som understøttes af limtræssøjler i knudepunkter. Herunder opføres byggeriet som et elementbyggeri med skiver af CLT-elementer. Byggeriet udføres med in situ støbte krybekældre der funderes på fjeld. Trapper, altangange, samt altaner udføres i stål og understøttes for primære laster dels via. punkt fundamenter og dels gennem kældervægge.

DRIAS er ansvarlig for de bærende konstruktioner, herunder statiske beregninger, samt dimensionering af CLT-elementer og limtræsrammer.

Projekt status: Igangværende – der støbes fundamenter og krybekældere.

Kilde: Visualisering fra projektet arkitekt og billede fra byggepladsen.

Relaterede projekter

DRIAS leverer både træ og betonprojekter inden for kategorien boligprojekter.

Boligprojekter
Bæredygtighed

Hildis Have

Almene boliger

Accoyahuset

Boligprojekter

Horsens Havnefront

Banner_HorsensHavnefront_Færdigebygninger_Tagterrasse