Grundfør og Favrskov Forsyning

Afvandingen af udstykning i Grundfør sker i samarbejde med Favrskov Forsyning.

I forbindelse med etablering af enfamilieshuse og dobbelthuse i en udstykning i Grundfør, er der projekteret vejprojekt, byggemodning og LAR-projekt.

I forbindelse med en større ny udstykning af parcelhuse og dobbelthuse, opført i 2 etaper, i Grundfør har DRIAS stået for projektering af byggemodning af området med projektering og design af vejanlæg og ledningssystemer.

I projektering af udstykningen indgik også et samarbejde med Favrskov Forsyning, hvor vi projekterede og designede LAR i form af et større nyetableret forsinkelsesbassin udført som vådbassin med overløb til henholdsvis Favrskov Forsynings ledningsanlæg og styrede vandveje i terræn.

 

Kilde: DRIAS tværsnit og snit i bassin.

 

 

 

Relaterede projekter

Her er et udvalg af referencer omkring anlæg, kloak og regnvandshåndtering, samt hovedprojektet Grundfør etape 1 og 2.

Boligprojekter
Byggemodning og anlæg

Grundfør etape 1 og 2

Byggemodning og anlæg
Boligprojekter

Boeskærvej

Byggemodning og anlæg
Boligprojekter

Bakketoften – Hvedevej