Engbjerg Vandværk

Det nye vandværk er en tilbygning til Engbjergs eksisterende vandværk. Skalmuret stålrammebyggeri vandværk på ca. 550 kvm.

Engbjerg Vandværk forsyner sit nærområde med 500.000 m3 grundvand årligt.

Bygningen er ca. 550 m2 opført som et stålrammebyggeri og facaden er muret op i mørkegrå og sorte teglsten.

Byggeriet er sadeltag, som bæres af stålrammer og afstives på tværs. På langs afstives bygningen af vindkryds. Indvendigt er taget udført som en let tagkonstruktion i krydsfinér. Mens den udvendige mur er teglsten, består den indvendige mur af træskeletvægge.

De store glaspartier i gavlen giver et gennemgående kig igennem vandværket, hvor offentligheden kan se hvordan et vandværk ser ud.

Selve bygningen er forberedt til eventuelle fremtidige udvidelser.

Selve vandværket er indrettet funktionelt, og består af SRO-system, en 500 m3 rustfri rentvandstank, filtertank, m.v..

Relaterede projekter

Forsyningsprojekter omhandler både vandværker, elværker, fjernvarmeværker, kraftvarmeværker og biogasanlæg.

Forsyning

Beder Vandværk

Banner_Bederværket5
Forsyning

Ishøj Vandværk

Forsyning

Skive-Lem Vandværk