Hillerød Kraftvarmeværk

I Hillerød er der opført et nyt flis-fyret kraftvarmeværk til forsyning af byens fjernvarmekunder.

Kraftvarmeværket vil yde 25 MW i varmeproduktion og 4,3 Mw i EL-produktion.

Varmeværket indeholder flislager med aflæsningsgruber, kedelhal, turbinehaller og en 3 etages administrationsbygning.

Sagen er vundet med baggrund i et optimeringsforløb, hvor det er lykkedes projektteamet i fællesskab at udføre markante besparelser i forhold til det projekt, der forelå, inden vi gik ind i opgaven.

I alt opføres der 4.160 m2 fordelt på byggeriets forskellige afsnit. Kraftvarmeværket blev udført i totalentreprise og blev afleveret i efteråret 2016.

DRIAS har varetaget rådgivningen for konstruktionsprojekteringen, hvor særligt de komplekse grubekonstruktioner og fundamenter under vandspejlet har optaget vores ingeniører. Derudover har vi også projekteret regn- og spildevandsanlæg.

Relaterede projekter

Her er et udvalg af forsyningsprojekter.

Forsyning

GUES Fjernvarmeværk

Forsyning

Beder Vandværk

Banner_Bederværket5
Forsyning

Videbæk Biogas